Annons
Annons


Sen när blev det ok för svenska varumärken att kopiera?


Inlägget innehåller reklamlänkar. Samtliga produkter är valda av mig. Läs mer här.

IMG_1718
IMG_1818
IMG_1689
IMG_1683
IMG_1699

Efter pressveckan för typ två veckor sedan så funderade jag mycket på en sak. Jag har haft den här tanken länge så nu ska jag skriva om den.

Jag ser så mycket på modeveckorna, pressdagarna och alla events jag går på och jag försöker också hålla mig uppdaterad om vad som händer på modescenen internationellt. Det pratas mycket om att man ska vara autentisk och sig själv men av någon konstig anledning så tycker inte svenska varumärken att de behöver rätta sig efter det. Att alla kedjor så som H&M, Zara, Mango osv kopierar de stora märkena är ingeting konstigt det är sedan gamalt. Jag syftar snarare på märken.

Under den senaste pressveckan så vart jag näst intill shooked när jag såg vissa varumärkens kollektioner som de visade upp. Hur kan dom vara så stolta när dom har tagit någon annans koncept och idéer och endast modifierat det lite för att det inte skall vara regelrätta kopior?

Jag är inte den som är den, om du läser bloggen så vet du redan att jag älskar knockoffs och jag gillar att köpa plagg som påminner om kanske ett lyxvarumärkes aktuella säsong. Céline är verkligen ett märke som jag älskar men jag har inte den ekonomin att handla där så om H&M gör en knockoff så kommer jag att köpa den, men jag ser en problematik i att kopiera någon annas verk som  varumäke och det är ingen positiv utveckling om alla ska ta varandras ideer. Jag tappar lite hoppet på vissa varumärken på den svenska scenen vilket är synd. Svenskar besitter så mycket kunskap och estitik att vi inte behöver kopiera andras verk, tro lite på dig själv och skapa något som du kan stå för och som du kommer vara stolt över, det är det som säljer i slutändan.

Jag skulle nämn massor med olika varumärken i sverige som jobbar på detta sätt men jag tycker det känns onödigt och min intention är inte att klanka ner på någons jobb. Snarare så vill jag att dessa varumärken ska veta att jag tror på dom och att jag tvivlar inte på att de kan bryta sig loss från ett sånt mönster ch hitta sin egen stajl.

När jag inte har råd med något dyrt så kollar jag alltid second hand, allting går ju i cykler även mode såklart. Jag tänker inte ljuga och säga att jag aldrig ägt något fejk men det finns ju så mycket mer därute än dyra grejer. Second hand är i sluändan alltid det som gäller för mig.

Min outfit jag bär är inspirerad utav Célines SS18 kollektion men jag har stylat om en klänning från lindex (reklamlänk via Apprl) , med en kavaj som jag fyndat vintage och ett par Céline liknande bågar från Gina Tricot.

After the press week two weeks ago, I was thinking a lot about something. I have had this idea for a long time so now I have to write about it.

Annons

I look so much at the fashion weeks, the press days and all the events I’m attending and I also try to keep up to date on what’s happening on the fashion scene internationally. There is a lot of talk about being authentic and yourself, but for some strange reasons, Swedish brands do not think that they need to get it right. That all budget chains such as H&M, Zara, Mango etc copy the big brands is not strange to us all. But Im reffering to the swedish brands.

During the last week of press week, I was almost shooked when I saw some brand’s collections as they showed. How can they be so proud when they have taken someone else’s concepts and ideas and only modified it a little bit for it not to be copies?

I’m not the one to be the one if you read the blog, you already know that I love knockoffs and I like to buy clothes that may resemble perhaps a luxury brand’s current season. Céline is really a brand I love but I do not have the economy to shop there so if H & M makes a knockoff I will buy it, but I see a problem copying someone else’s work as a product and there is no positive development if everyone take each other’s ideas. I’m losing hope on some brands on the Swedish market, which is a pity. Swedes possess so much knowledge and esthetics that we do not have to copy the work of others, believe in yourself and create something that you can stand for and you can be proud of, that is what will sell in the end.

I could mention a lot of different brands in Sweden that work this way, but I think it’s unnecessary and my intention is not to look down oo someone’s job. Rather, I want these brands to know that I believe in them and I do not doubt they can break out of such a pattern to find their own style.

When I can not afford anything expensive, I always check second hand, everything goes in cycles, even fashion of course. I’m not going to lie and say I’ve never had a fake but there’s so much more out there than expensive stuff. Second hand is always what I go back to.

My outfit I’m wearing is inspired by Céline’s SS18 collection but I have styled with a dress from lindex, a jacket I found vintage and a pair of Céline knockoffs from Gina Tricot.

Kommentera | Translate


AnnonsLaddar